Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd till utarbetande och genomförande av kommunalt infrastrukturprogra...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
11/09/2019
Sista anbudsdag:
06/02/2020
Status:
Stängd
Information
AA-010067-001
Tekniskt stöd till utarbetande och genomförande av kommunalt infrastrukturprogram i Ukraina (finansierat av NIP)
Kommunalt infrastrukturprogram i Ukraina (Ukraine Municipal Infrastructure Programme –UMIP) är ett investeringsprogram för flera sektorer som utvecklats av Europeiska investeringsbanken (EIB) tillsammans med ministeriet för regional utveckling (Ministry of Regional Development – MRD) och Ukrainas finansministerium. Den senaste informationen om programmet finns tillgänglig på: http://umip.org.ua/en/about-umip/Syftet med denna åtgärd är att ge de slutliga stödmottagarna tekniskt stöd för att säkerställa att förberedelser, upphandling, genomförande och förvaltning av projekt inom ramen för programmet genomförs enligt EIB:s krav och standarder.De tekniska stödtjänsterna kommer att omfatta projektcykeln från genomförbarhetsstudier, prioriterade investeringsplaner, tekniska specifikationer och upphandlingsdokument, upphandling och projektledning (PIU) under genomförandet, främst i samband med delsektorerna för fjärrvärme, gatubelysning, vatten och fast avfall.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
71314300
00
Milstolpar
11/09/2019 00:00
06/02/2020 17:00
15/10/2019 17:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 175-425424
Meddelande om upphandling
11/09/2019 00:00