Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Översättningstjänster till tyska
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Translation
Publiceringsdatum i TED:
16/09/2019
Sista anbudsdag:
28/10/2019
Status:
Stängd
Information
TRA/DE/2019
Översättningstjänster till tyska
Europaparlamentet, som agerar som upphandlande myndighet på uppdrag av Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionskommittén, har beslutat att utfärda denna anbudsinfordran för att sluta ramavtal för tillhandahållande av översättningstjänster av enspråkiga och flerspråkiga källspråksdokument från engelska eller franska eller italienska eller spanska till tyska.Kontraktet kommer att träda i kraft den 1.1.2020 eller det datum det undertecknas av den sista kontraktsparten, och ska löpa fram till slutet av 2020. Den längsta löptiden för ett ramavtal kommer att vara 5 år.Undertecknandet av ett ramavtal utgör inte en skyldighet att outsourca några översättningsuppdrag enligt det avtalet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79530000
LU
Milstolpar
16/09/2019 00:00
21/10/2019 12:00
25/10/2019 23:59
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 178-432539 Meddelande om upphandling 16/09/2019 00:00