Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av service och underhåll av säkerhets- och skyddssystem för Eu...
Upphandlande myndighet:
European Asylum Support Office (EASO)
Publiceringsdatum i TED:
15/10/2019
Sista anbudsdag:
26/11/2019
Status:
Stängd
Information
EASO/2019/724
Tillhandahållande av service och underhåll av säkerhets- och skyddssystem för Europeiska stödkontoret för asylfrågor på Malta
Easo är i behov av specialiserade tjänster för att säkerställa att alla säkerhetssystem är fullt funktionella i alla delar av dess lokaler samt att Easo har full kontroll över alla säkerhetssystem i byggnaden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
50413200
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/10/2019 00:00
26/11/2019 14:00
27/11/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Service och underhåll av brandskyddssystem
Tillhandahållande av ritningar och/eller en databas över huvudsakliga brand- och brandskyddssystem vid behov, säkerställande av systemens korrekta funktion samt förebyggande och korrigerande underhåll, inklusive tillgänglighet dygnet runt samt tillhandahållande av reservdelar, utbyte av trasiga delar, konditionering, kalibrering, etc.
Del 2
Service och underhåll av system för åtkomstkontroll
Tillhandahållande av ritningar och/eller en databas över system för åtkomstkontroll och intercom vid behov, säkerställande av systemens korrekta funktion samt förebyggande och korrigerande underhåll, inklusive tillgänglighet dygnet runt samt tillhandahållande av reservdelar, utbyte av trasiga delar, konditionering, kalibrering, etc.
Del 3
Service och underhåll av IP CCTV-system
Tillhandahållande av ritningar och/eller en databas över IP CCTV-systemen vid behov, säkerställande av systemens korrekta funktion samt förebyggande och korrigerande underhåll, inklusive tillgänglighet dygnet runt samt tillhandahållande av reservdelar, utbyte av trasiga delar, konditionering, kalibrering, etc.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 221-541107
Rättelse
15/11/2019 00:00
2019/S 199-482540
Meddelande om upphandling
15/10/2019 00:00