Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal i kaskadform för genomförande av en “Europeisk terrängdatabas”
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
01/10/2019
Sista anbudsdag:
04/11/2019
Status:
Stängd
Information
19.ISE.OP.343
Ramavtal i kaskadform för genomförande av en “Europeisk terrängdatabas”
Det övergripande syftet med ramavtalet är att skapa en “Europeisk terrängdatabas”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73420000
BE
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/10/2019 00:00
04/11/2019 17:00
05/11/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 189-458550
Meddelande om upphandling
01/10/2019 00:00