Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av juridiskt stöd inom området för immateriella rättigheter ti...
Upphandlande myndighet:
Community Plant Variety Office (CPVO)
Publiceringsdatum i TED:
08/10/2019
Sista anbudsdag:
29/11/2019
Status:
Stängd
Information
2019-03
Tillhandahållande av juridiskt stöd inom området för immateriella rättigheter till Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)
Syftet med den föreliggande anbudsinfordran är att erhålla tillhandahållande av tjänster avseende juridiskt stöd till Gemenskapens växtsortsmyndighet inom området immateriella rättigheter, under överinseende av deras juridiska enhet och ordförande.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/procurement
79111000
Villkor för deltagande
I enlighet med förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
08/10/2019 00:00
29/11/2019 14:00
04/12/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av juridiskt stöd inför Europeiska unionens domstol på engelska och franska
Det juridiska stödet och rådgivningen ska omfatta följande områden:– Rättstvister avseende immateriella rättigheter i EU (inför Europeiska unionens domstol).– Rättstvister avseende rättigheter för växtsorter i EU (inför Europeiska unionens domstol).– I synnerhet, men inte uttömmande, rättslig analys, utarbetande av pläderingar, försvar av Gemenskapens växtsortsmyndighet inför Europeiska unionens domstol och annat stöd och annan rådgivning avseende rättsfall som står inför Europeiska unionens domstol.
Del 2
Tillhandahållande av juridiskt stöd inför Europeiska unionens domstol på engelska och nederländska.
Det juridiska stödet och rådgivningen ska omfatta följande områden:– Rättstvister avseende immateriella rättigheter i EU (inför Europeiska unionens domstol).– Rättstvister avseende rättigheter för växtsorter i EU (inför Europeiska unionens domstol).– I synnerhet, men inte uttömmande, rättslig analys, utarbetande av pläderingar, försvar av Gemenskapens växtsortsmyndighet inför Europeiska unionens domstol och annat stöd och annan rådgivning avseende rättsfall som står inför Europeiska unionens domstol.
Del 3
Tillhandahållande av juridiskt stöd inför Europeiska unionens domstol på engelska och tyska
Det juridiska stödet och rådgivningen ska omfatta följande områden:– Rättstvister avseende immateriella rättigheter i EU (inför Europeiska unionens domstol).– Rättstvister avseende rättigheter för växtsorter i EU (inför Europeiska unionens domstol).– I synnerhet, men inte uttömmande, rättslig analys, utarbetande av pläderingar, försvar av Gemenskapens växtsortsmyndighet inför Europeiska unionens domstol och annat stöd och annan rådgivning avseende rättsfall som står inför Europeiska unionens domstol.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 194-470408
Meddelande om upphandling
08/10/2019 00:00