Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av IT-infrastruktur- och driftshanteringstjänster
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
15/10/2019
Sista anbudsdag:
10/12/2019
Status:
Stängd
Information
AO/018/19
Tillhandahållande av IT-infrastruktur- och driftshanteringstjänster
Syftet med denna anbudsinfordran är att skaffa fram tillhandahållande av IT-infrastruktur- och driftshanteringstjänster till myndigheten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
72000000
ES521
Villkor för deltagande
Om anbudsgivningsgruppen förlitar sig på tjänster som utförs på platser utanför EU krävs bevis på att dessa platser uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG, som trädde i kraft den 11.12.2018.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 199-482541
Meddelande om upphandling
15/10/2019 00:00