Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Implementeringsstöd till projektledningsgruppen (project implementation unit - P...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
18/10/2019
Sista anbudsdag:
22/11/2019
Status:
Stängd
Information
TA2017033 UA NIF / AA-000799-001
Implementeringsstöd till projektledningsgruppen (project implementation unit - PIU) inom ramen för projektet för modernisering av Ukrainas järnväg
Det tekniska stödet ska bidra till det övergripande målet för det underliggande investeringsprojektet (Modernisering av Ukrainas järnväg – ”Projektet”) genom att förbättra kapaciteten för befintliga järnvägsspår genom elektrifiering och anläggning av nya spår, och därmed förbättra kvaliteten på järnvägstjänsterna och göra det möjligt för järnvägen att behålla eller utöka sin andel. Syftet med det tekniska stödet är att (i) stödja den ukrainska järnvägen (Ukrzaliznytsia eller UZ) (”initiativtagaren”) vid genomförandet av större infrastrukturarbeten längs järnvägskorridoren, samt att(ii) övervaka och rapportera om huruvida projektet avseende modernisering av Ukrainas järnväg uppfyller finansiärernas (Europeiska investeringsbanken [EIB] och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling [EBRD]) krav, inbegripet ”skyddsbestämmelserna”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
71311000
00
Milstolpar
18/10/2019 00:00
22/11/2019 23:59
25/11/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 202-490016
Meddelande om upphandling
18/10/2019 00:00