Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kartläggning och bedömning av utveckling av yrkesverksamheterna enligt direktiv ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
05/12/2019
Sista anbudsdag:
21/02/2020
Status:
Stängd
Information
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885
Kartläggning och bedömning av utveckling av yrkesverksamheterna enligt direktiv 2005/36/EG – Del 1: Tandläkare/Del 2: Farmaceut
Genom undersökningen ska nödvändig bakgrundsinformation och bedömning tillhandahållas för att hjälpa kommissionen att fatta ett välgrundat beslut om huruvida det vore lämpligt med ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt ändringar avseende minimikraven för utbildning och i så fall i vilken utsträckning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
79411000
Villkor för deltagande
Villkoren anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/12/2019 00:00
21/02/2020 16:00
25/02/2020 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Kartläggning och bedömning av utveckling av yrkesverksamheterna enligt direktiv 2005/36/EG – Del 1: Tandläkare
Genom undersökningen ska nödvändig bakgrundsinformation och bedömning tillhandahållas för att hjälpa kommissionen att fatta ett välgrundat beslut om huruvida det vore lämpligt med ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt ändringar avseende minimikraven för utbildning av tandläkare och i så fall i vilken utsträckning.
Del 2
Kartläggning och bedömning av utveckling av yrkesverksamheterna enligt direktiv 2005/36/EG – Del 2: Farmaceut
Genom undersökningen ska nödvändig bakgrundsinformation och bedömning tillhandahållas för att hjälpa kommissionen att fatta ett välgrundat beslut om huruvida det vore lämpligt med ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt ändringar avseende minimikraven för utbildning av farmaceuter och i så fall i vilken utsträckning.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 235-574765
Meddelande om upphandling
05/12/2019 00:00