Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster med anknytning till utveckling av politik och bedömning av...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
20/11/2019
Sista anbudsdag:
14/01/2020
Status:
Stängd
Information
ENV/2019/OP/0018
Ramavtal för tjänster med anknytning till utveckling av politik och bedömning av implementeringen av lagstiftning om industriutsläpp
Stöd till kommissionen när det gäller att övervaka och vidareutveckla politik som rör miljöpåverkan från industrin, bl a inom ramen för direktivet om industriutsläpp, E-PRTR-förordningen (förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar), kvicksilverförordningen och Seveso III-direktivet. Det resulterande analysarbetet kommer även att stödja lagändringar eller lagförslag, som redovisar resultat från kommissionens leverans avseende det europeiska gröna avtalet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/11/2019 00:00
14/01/2020 16:00
16/01/2020 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 224-548542
Meddelande om upphandling
20/11/2019 00:00