Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänstekontrakt för stöd till genomförandet av ramdirektivet om en marin strateg...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
15/11/2019
Sista anbudsdag:
13/01/2020
Status:
Stängd
Information
ENV/2019/OP/0019
Tjänstekontrakt för stöd till genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG)
Kommissionen avser att tilldela ett kontrakt för stöd till genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (Marine Strategy Framework Directive – MSFD) genom:– stöd till organisation och hantering av konferenser, workshoppar och möten som hör till genomförandet av MSFD– framtagning av specifika MSFD-relaterade dokument– rapportering och datahantering, inklusive genom lämpliga it-system– genomförande av bedömningar om hur medlemsstaterna implementerar direktivet i sin marina strategi enligt de relevanta artiklarna i MSFD.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
90700000
00
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/11/2019 00:00
13/01/2020 16:00
15/01/2020 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 221-541132
Meddelande om upphandling
15/11/2019 00:00