Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Installation och drift av en bankomat med eurosedlar i Jacques Delors-byggnaden
Upphandlande myndighet:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Publiceringsdatum i TED:
20/12/2019
Sista anbudsdag:
30/01/2020
Status:
Stängd
Information
CDR/DL/62/2019
Installation och drift av en bankomat med eurosedlar i Jacques Delors-byggnaden
Syftet är att ge kommitténs medlemmar, personal och besökare tillgång till en bankomat med euro-sedlar. Koncessionsinnehavaren kommer inte att behöva betala en fast ekonomisk avgift för bankomaternas tilldelade utrymmen. Den upphandlade myndigheten garanterar ingen miniminivå av besökare eller omsättning. Avseende tjänstekoncessionen överför den upphandlande myndigheten alla risker för drift av tjänsten till uppdragstagaren, inklusive risker avseende fluktuation i efterfrågan, utbud eller båda. Uppdragstagaren övertar risken avseende drift, inklusive frånvaro av garanti att kunna skriva av investeringar och utgifter i samband med driften av de avsedda tjänsterna. Uppdragstagaren ska ersättas för den tillhandahållna tjänsten med ett belopp som tas ut från slutanvändarna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Lägsta pris
30123200
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
66110000
Milstolpar
20/12/2019 00:00
Ingen text
Ingen text
30/01/2020 23:59
06/02/2020 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 246-604616 Meddelande om upphandling 20/12/2019 00:00