Uppgifter om anbudsinfordringar

The deadline of this Call for Tenders has been extended to [DATE] - the new date will be published soon in eNotice
Rubrik:
Tillhandahållande av tekniskt bistånd till kommuner genom genomförande av hållba...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
18/03/2020
Sista anbudsdag:
15/05/2020
Status:
Stängd
Information
ENER/B3/2019-514/2020-632
Tillhandahållande av tekniskt bistånd till kommuner genom genomförande av hållbara lösningar i syfte att minska energibristen
De specifika målen med detta kontrakt är följande:1) Upprättande och drift av ett rådgivningscentrum i Bryssel som tillhandahåller tekniskt stöd till kommuner som planerar en rad olika åtgärder för att angripa energibristen i strävan efter en rättvis och skälig övergång, och2) fortsatt utveckling, underhåll och migrering till Europa-domänen på webbplatsen för observatoriet för energiknapphet inbegripet fortsatt datainsamling och utbyte av data. Projektgruppen kommer att rapportera direkt till GD ENER och vid behov samarbeta nära med andra avdelningar inom Europeiska kommissionen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73200000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79315000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/03/2020 00:00
15/05/2020 16:00
18/05/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 072-170148
Rättelse
10/04/2020 00:00
2020/S 055-129877
Meddelande om upphandling
18/03/2020 00:00