Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Granskning och rådgivning inom området för hållbar restaurangsektor
Upphandlande myndighet:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Publiceringsdatum i TED:
24/12/2019
Sista anbudsdag:
18/02/2020
Status:
Stängd
Information
CdR/DL/66/2019
Granskning och rådgivning inom området för hållbar restaurangsektor
Regionkommittén, hädanefter kallad den upphandlande myndigheten, avser inleda en offentlig upphandling för att teckna ramavtal för ämnet gransknings- och rådgivningstjänster med syftet att säkra gott genomförande av pågående tjänster avseende kollektivt hållbar restaurangsektor avseende de tekniska specifikationerna för kontrakt nr CDR/DL/35/2019 “Tjänstekoncession och tillhandahållande av tilläggstjänster i kollektivt hållbar restaurang i byggnaderna tillhörande den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén i Bryssel liksom samtliga tillämpliga normer beträffande restaurangsektorn.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Lägsta pris
71317210
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55330000
71610000
55322000
55520000
55512000
71620000
55500000
55321000
79415000
55511000
Milstolpar
24/12/2019 00:00
18/02/2020 23:59
25/02/2020 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 248-611320
Meddelande om upphandling
24/12/2019 00:00