Uppgifter om anbudsinfordringar

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Rubrik:
Tjänster avseende internet och fast telefoni
Upphandlande myndighet:
EUROJUST
Publiceringsdatum i TED:
05/09/2014
Sista anbudsdag:
05/11/2014
Status:
Stängd
Information
2014/PO/EJ/9.
Tjänster avseende internet och fast telefoni
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tillhandahålla Eurojust kontinuerliga kvalitetstjänster avseende internet och fast telefoni. Dessa tjänster bedöms som centrala för verksamheten och måste således vara tillförlitliga, högtillgängliga och feltoleranta (del 1). Utöver tjänsterna avseende internet och fast telefoni vill Eurojust även köpa tillhörande tjänster, dvs. allmänna internationella frisamtalstjänster (UIFN) och frisamtalstjänster (del 2). Med hänsyn till dessa krav söker Eurojust en uppdragstagare/flera uppdragstagare som har kapacitet att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i de tekniska specifikationerna (bilaga A) i enlighet med kontraktsvillkoren (bilaga D) och samtidigt uppfyller de lägsta servicenivåkraven för tjänsterna (bilaga A.1). Anbudsgivarna bör även överväga att lämna in relevanta förslag avseende tillhandahållande av kompletterande tjänster, vilka anges i de tekniska specifikationerna (bilaga A) och är en del av tilldelningskriterierna. Dessa tjänster är ej obligatoriska, men kommer att utgöra en del av kontraktet om de erbjuds. Dessutom anmodas anbudsgivarna att föreslå lösningar till Eurojust för att minska kostnaderna för de obligatoriska tjänsterna (tjänster avseende internet och fast telefoni) och samtidigt upprätthålla eller förbättra utförandet av tjänsterna. Detta utgör en del av tilldelningskriterierna och ska inbegripas i bilaga B.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tjänster avseende internet och fast telefoni
Tjänster avseende internet och fast telefoni, inbegripet kompletterande tjänster.
Del 2
Allmänna internationella frisamtalstjänster
Allmänna internationella frisamtalstjänster (UIFN) och frisamtalstjänster.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 206-363878
Rättelse
25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115
Rättelse
21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091
Meddelande om upphandling
05/09/2014 00:00