Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd till förberedelse och implementering av energieffektivitetsprojekt...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
15/04/2020
Sista anbudsdag:
19/06/2020
Status:
Stängd
Information
AA-010298-001
Tekniskt stöd till förberedelse och implementering av energieffektivitetsprojektet i Moldavien
Avsikten med denna tekniska stödverksamhet är att utföra allt förberedande arbete och därefter tillhandahålla stöd för implementering av investeringsprojektet avseende energieffektivitet i Moldavien, som avser att renovera statliga och kommunala offentliga byggnader genom att förbättra deras energieffektivitet och öka deras livslängd. Under den första fasen (förberedelsen) kommer konsulten att leda en genomförbarhetsstudie för att identifiera den mest lämpliga mekanismen för implementeringen av ramlånet, identifiera och välja ut en rad underprojekt baserade på fastställda kriterier, utarbeta en manual för programförfarandena, utföra energirevisioner och förbereda den nödvändiga upphandlingsdokumentationen. Under den andra fasen (implementering) kommer konsulten att tillhandahålla stöd till byggherren (projektets genomförandeorgan - PIU) och de slutliga stödmottagarna i upphandlingen, kontraktsledning, utvärdering och övervakning, samt rapportering till EIB och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), samt andra intressenter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
71356200
00
Additional CPV Supplementary CPV
71314300
Milstolpar
15/04/2020 00:00
19/06/2020 12:00
19/06/2020 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 074-175557
Meddelande om upphandling
15/04/2020 00:00