Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stödtjänster avseende EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
07/02/2020
Sista anbudsdag:
05/03/2020
Status:
Stängd
Information
ENISA F-COD-20-T02
Stödtjänster avseende EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering
De erfordrade tjänsterna ska omfatta Enisa:s verksamhet inom utarbetandet av ordningar för cybersäkerhetscertifiering.Exempel inkluderar:— Hantering av den inre marknaden såväl som internationella aspekter som rör marknadsmässiga, organisatoriska, tekniska och rättsliga aspekter.— Analys av de marknadssektorer som sannolikt kommer att dra nytta av cybersäkerhetscertifiering inklusive:—— Marknadens krav på certifieringssystem ur användarens, serviceleverantörens och teknikleverantörens perspektiv.—— De viktigaste faktorerna för att säkerställa marknadsacceptans och icke-diskriminerande tillträde till marknaden.—— Befintliga nationella ordningar, deras ställning på marknaden och potentiella förbättringsområden.—— Potentiella synergier med certifieringssystem för andra marknadssektorer, som uppfyller cybersäkerhetsakten (CSA).— Marknadsundersökningar om utnyttjande av ordningar för cybersäkerhetscertifiering.— Forskning och dokumentation avseende marknadsaspekter av certifiering.— Stöd till förberedelser och implementering av sektorsspecifika riskbedömningar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
79132000
73210000
79130000
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 054-127377
Rättelse
17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351
Meddelande om upphandling
07/02/2020 00:00