Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rättslig prövning avseende skydd för industriell formgivning i Europa
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publiceringsdatum i TED:
05/08/2014
Sista anbudsdag:
17/09/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
MARKT/2014/083/D.
Rättslig prövning avseende skydd för industriell formgivning i Europa
Genom undersökningen ska det undersökas huruvida EU:s befintliga rättsliga ram avseende skydd för industriell formgivning – dvs. direktivet om mönsterskydd (mönsterdirektivet) och förordningen om gemenskapsmönster (förordningen om mönster) – utgör ett lättillgängligt, effektivt, ändamålsenligt och uppdaterat verktyg genom vilket europeiska företag och formgivare uppmuntras att investera i formgivningsverksamhet och innovation.Vad beträffar mönsterdirektivet kommer det genom undersökningen att undersökas huruvida harmoniseringen av skyddstiden för registrerade mönsterrätter har underlättat den inre marknadens funktion med avseende på varor som innefattar mönster. Dessutom kommer det genom undersökningen att analyseras huruvida medlemsstaterna stött på svårigheter vid genomförande av mönsterdirektivet och om det finns större frågor som, trots eller på grund av bristen på harmonisering, fortfarande skiljer sig åt från 1 medlemsstat till en annan och som har en negativ inverkan på mönsterskyddssystemets funktion. Utifrån detta kommer det genom undersökningen att undersökas huruvida det finns ett behov av ytterligare harmonisering av nationell lagstiftning.Med avseende på förordningen om mönster kommer det genom undersökningen att undersökas i vilken utsträckning syftet med denna lagstiftning – dvs. upprättandet av ett enhetligt och användarvänligt mönsterskyddssystem – har uppnåtts och hur detta gynnar användarna. Inom ramen för undersökningen kommer det även att fastställas eventuella särskilda problem som skulle kunna påverka systemets tillgänglighet och smidiga drift på ett negativt sätt.Med avseende på både mönsterdirektivet och förordningen om mönster kommer det genom undersökningen att utvärderas huruvida det europeiska systemet för mönsterskydd fortfarande är uppdaterat, efter att mer än 10 år har passerat sedan dess inrättande, eller om det behöver uppgraderas och anpassas mot bakgrund av tekniska framsteg eller nya konsumenttendenser.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
05/08/2014 00:00
Ingen text
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2014/S 148-265394 Meddelande om upphandling 05/08/2014 00:00