Uppgifter om anbudsinfordringar

L’ouverture publique prévue le 15/06/2020 à 14h30 n’a pas pu être organisée avec succès, en raison de perturbations informatiques et techniques. Une 2e ouverture publique a eu lieu dans les locaux de la Commission européenne –Luxembourg, le mardi 16/06/2020 - Heure locale: 15H / Adresse: Office Infrastructures et logistiques (OIL)-bâtiment ARIANE, 1er étage, salle A 072, 400 route d’Esch L-1471 Luxembourg
Rubrik:
Teoretisk och praktisk utbildning inom områdena för brandriskförebyggande och me...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Publiceringsdatum i TED:
06/05/2020
Sista anbudsdag:
11/06/2020
Status:
Stängd
Information
OIL/LUX/2020/PO/0006
Teoretisk och praktisk utbildning inom områdena för brandriskförebyggande och medvetandeskapande för eldsvådor
Del 1: Teoretisk och praktisk utbildning i förebyggande av brandrisker för personalen vid institutionerna.Deltagare i teamet för förebyggande och ingripande (Équipiers de prévention et d’intervention– EPI), som har ansvar för personalen, om byggnaden måste evakueras. De säkerställer att alla nyttjare inom området har lämnat kontoren. EPI-teamen har till uppdrag att informera om att sektorn har evakuerats.Chefer i teamet för förebyggande och ingripande (Équipiers chefs d’intervention – ECI), som har ansvar för EPI-teamen i respektive zon och sköter kommunikationen mellan de olika aktörerna.Del 2: Medvetandehöjande utbildning i händelse av brand, till förmån för personalen.Mål: Sprida riktlinjer för arbetsmiljösäkerhet samt förebyggande och bekämpning av bränder. Informera personalen om arbetsmiljörisker samt förebyggande skyddsåtgärder. Dessa ”medvetandehöjande utbildningsdagar” genomförs med hjälp av mobila utbildningsenheter. Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
80550000
Villkor för deltagande
Förteckning och beskrivning enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/05/2020 00:00
11/06/2020 18:00
15/06/2020 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Teoretisk och praktisk utbildning inom området för förebyggande av brandrisk – Luxemburg Anordnande av teoretiska och praktiska utbildningar inom områdena för brandriskförebyggande och medvetandeskapande i händelse av brand och evakuering av byggnaderna, till förmån för personalen vid institutionerna i Luxemburg.
Del 2 Medvetandehöjande utbildningar avseende lämpligt beteende vid brand och evakuering av byggnaderna – Luxemburg Anordnande av medvetandehöjande utbildningar avseende lämpligt beteende vid brand och evakuering av byggnaderna för personalen – Luxemburg.Dessa utbildningar har som syfte att lära personalen att verkställa förebyggande och ingripande åtgärder inom området för brandrisk. De riktar sig till två särskilda grupper:— Deltagare i teamet för förebyggande och ingripande (Équipiers de prévention et d’intervention – EPI)— Cheferna i teamet för förebyggande och ingripande (Équipiers chefs d’intervention (ECI).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 088-209562 Meddelande om upphandling 06/05/2020 00:00