Uppgifter om anbudsinfordringar

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Rubrik:
Utveckling och stöd avseende infrastruktur och tjänster med anknytning till EU:s...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
17/02/2020
Sista anbudsdag:
30/03/2020
Status:
Öppna
Information
ENISA F-COD-20-T03
Utveckling och stöd avseende infrastruktur och tjänster med anknytning till EU:s samarbete avseende Cyberkriser (3 delar)
Enisa önskar upphandla tjänster från minst 3 tjänsteleverantörer per del vilka kan tillhandahålla stöd inom området EU:s samarbete avseende cyberkriser. De 3 huvudområdena är:Del 1: Utveckling av material för övningar, utmaningar och utbildning;Del 2: Tillhandahållande av infrastruktur för operativt samarbete och övningar; ochDel 3: Stöd till utveckling av audiovisuellt material, journalistik, offentliga frågor och backoffice.De utvalda anbudsgivarna kommer sedan att kunna delta i förfaranden för förnyad anbudsinfordran mellan de multipla ramavtalstagarna för varje del.Anbudsgivare är välkomna att lämna anbud för endast 1 eller flera av delarna och uppmanas att bilda konsortier och/eller använda underleverantörer för att uppfylla minimikraven för varje del.
Tjänster
Öppen procedur
Öppna
Markerad
Alla delar
Ramavtal
72000000
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Utveckling av material för övningar, utmaningar och utbildning Anbudsgivare förväntas ha sakkunskap och kunskap om några av följande ämnen:(a) Omfattande erfarenhet av teknisk cybersäkerhet,(b) omfattande kunskap om hotbilden mot cybersäkerheten;c) Erfarenhet av incidentteknisk analys, t.ex. sabotageprogram, logganalys, kriminalteknik;d) utveckling av tekniska artefakter/incidentmaterial;e) god teknisk kunskap om penetrationsprovning;f) erfarenhet av storytelling (‘historieberättande’), spelutformning och scenarioutveckling;(g) Erfarenhet av cybersäkerhetstävlingar (inbegripet CTF), övningar och spel;h) Erfarenhet av att ‘stjäla flagg, rödblå teaming, utrymningsrum etc;(i) erfarenhet av utmaningar avseende maskinvara;j) kunskap om gamifikation (‘spelifiering’) och seriösa spel;(k) erfarenhet av materialutveckling avseende IT-säkerhetsutbildning;(l) Erfarenhet av utveckling av material för e-lärande för cybersäkerhet;m) erfarenhet av hantering av allmän informationssäkerhet;(n) erfarenhet av att tillhandahålla utbildning och föreläsningar för yrkesverksamma inom cybersäkerhetsfrågor.
Del 2 Tillhandahållande av infrastruktur för operativt samarbete och övningar För att vara behöriga ska anbudsgivaren styrka kompetens inom minst 1 av nedanstående kategorier:(a) Tillhandahållande, förvaltning och stöd avseende infrastruktur för plattformar både på plats och/eller moln, såsom:— Planering av infrastruktur för nät och maskinvara,— utbyggnad av infrastruktur,— stöd och administration avseende infrastruktur,— integrering av infrastruktur med befintliga plattformar.— Lämpliga stödtjänster enligt fastställda servicenivåavtal (dvs. hjälpcentraler, 24/7).(b) Programvaror:— Utveckling och underhåll av programvara: testning, kontinuerlig integration, kontinuerlig leverans, kvalitetsbedömning/kvalitetsbedömning etc.,– hantering av sårbarhet,— nedskrivningar.(c) Revisionstjänster:— Allmänna revisionstjänster (dvs.: ISO 27000, GDPR etc.),— Penetrationstest av infrastruktur lokalt och molnbaserat, programvara och kod,— plattformshärdning.d) Ny teknik: sakkunskap om ny forskning/ny teknik, t.ex:— artificiell intelligens (övervakad/oövervakad inlärning, naturlig språkbehandling, maskininlärning),— analys av stordata, informationsutvinning/klassificering/klustring, databehandling, aggregering och visualisering av data från en rad olika öppna källor,— blockkedjeteknik för säkerhet, verifiering och spårning.e) Utveckling, tillhandahållande, support och underhåll av specialiserade plattformar:— Plattformar för cyberövningar,— att fånga flaggplattformarna,— plattformar för cyberomfång,— IT-säkerhet/generell utbildning, eLearning-plattformar,— plattformar för underrättelsetjänster med öppen källkod,— Plattformar för samarbete vid cyberkriser.
Del 3 Stöd till audiovisuell materialutveckling, journalistik, offentliga frågor och backoffice (administration) Anbudsgivare förväntas ha expertis och kunskap inom följande områden:a) Produktion av audiovisuellt material:— Videoproduktion,— datorgrafik för bildspråk, informationsgrafik,— särskilda effekter,– reklammaterial,— agera eller få tillgång till aktörer,— storytelling - berättelser,— kommunikation och framställning,— färdighet i minst skriven och talad engelska (kompetens i andra EU-språk är ett plus).b) Sekretariatstjänster:— Måttligt praktiserande av cybersäkerhet (politisk/operativ/teknisk EU-nivå),— protokollföring,— stöd till projektdokumentation,— tillhandahållande av rapporter från konferenser/workshoppar,— färdighet i minst skriven och talad engelska (kompetens i andra EU-språk är ett plus).(c) Tillhandahållande av expertis inom scenarier för offentliga angelägenheter och media för it-övningar, utmaningar och annan verksamhet:— journalistisk expertis,— expertis avseende offentlig kommunikation,— strategi för offentliga frågor, planering, utveckling och utförande,— utarbetande av mediescenarier, event och input för it-övningar,— aktörer inom mediesektorn (journalister) under it-övningar,— färdighet i minst skriven och talad engelska (kompetens i andra EU-språk är ett plus).(d) Tillhandahållande av expertis inom projektledningsverksamhet:— Planering och genomförande av möten,— stöd till projektdokumentation,— färdighet i minst skriven och talad engelska (färdighet i andra EU-språk är ett plus),— projektledningsrelaterad information och resultat (Ganttdiagram, milstolpar, risk, begränsningsåtgärder etc.).e) Tillhandahållande av expertis inom översättnings- och tolkningstjänster:— Tolkningstjänst på plats,— stöd vid event och konferenser,— översättning av dokument,— simultan översättning,— översättning via telefon.(f) Korrekturläsning och redigering av dokument, studier (engelska).
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2020/S 054-127375 Rättelse 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Meddelande om upphandling 17/02/2020 00:00