Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Modernisering avseende allmännyttiga tjänster i Belarus -- stöd för genomförande...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
13/02/2020
Sista anbudsdag:
26/03/2020
Status:
Stängd
Information
AA 010079-001
Modernisering avseende allmännyttiga tjänster i Belarus -- stöd för genomförande av projekt
Syftet med avtalet för teknisk assistans är att ge stöd till promotorns projektledningsenhet till dennas kärnverksamhet, övervakning, förvaltning av penningmedel, upphandling och rapportering så att Belarus på ett effektivt sätt ska kunna avleverera moderniseringsprojektet. Målet med moderniseringsprojektet avseende allmännyttiga tjänster i Belarus är att förbättra kvalitet och effektivitet avseende tjänster för vatten och avloppsvatten, bistå ersättning och/eller utbyggnad av infrastruktur avseende vatten och avloppsvatten i mindre städer i Belarus.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
71356200
KA11
00
Additional CPV Supplementary CPV
71800000
71340000
Milstolpar
13/02/2020 00:00
26/03/2020 17:00
29/03/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 031-071410
Meddelande om upphandling
13/02/2020 00:00