Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Köpkraftspariteter (PPP) för kapitalvaror och sjukhustjänster
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
20/04/2020
Sista anbudsdag:
04/06/2020
Status:
Stängd
Information
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Köpkraftspariteter (PPP) för kapitalvaror och sjukhustjänster
Köpkraftspariteter (PPP) för kapitalvaror och sjukhustjänster. Köpkraftspariteter (PPP) är indikatorer på prisskillnader mellan länder. Denna ansökningsomgång omfattar samordning av prisundersökningar avseende utrustning, bygg- och prisundersökningar avseende sjukhustjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Samordning av 2021 års prisundersökning avseende köpkraftspariteter för utrustning
Denna del avser samordning av prisundersökningar avseende utrustning, som är en av de två undersökningarna om fasta bruttoinvesteringar. Utrustning utgör en stor andel av fasta bruttoinvesteringar, däribland maskiner, el- och optikutrustning, transportutrustning och programvara. En prisundersökning avseende utrustning utförs vartannat år. Denna del omfattar den undersökning som ska utföras under 2021. Förberedelser inför denna undersökning kommer att inledas under 2020, medan valideringen av undersökningen kommer att slutföras under 2022.Arbetet omfattar undersökningen i alla 37 deltagande länder (se ”Allmän information om alla delar”) samt en del arbete för Georgien och Ukraina som deltagare i ICP genom Eurostats och OECD:s PPP-program.
Del 2
Samordning av prisundersökningar avseende köpkraftspariteter för byggsektorn 2021 och 2022
Denna del avser samordning av prisundersökningar avseende byggentreprenad, som är en av de två undersökningarna om fasta bruttoinvesteringar. Byggsektorn representerar en stor andel av fasta bruttoinvesteringar. Det inbegriper byggnation av bostadshus och andra byggnader samt väg- och vattenbyggnadsarbeten. Köpkraftspariteter för byggsektorn baseras på priser för såkallade ”mängdförteckningar” (Bills of Quantities - BoQs) som är detaljerade beskrivningar av fiktiva byggnadsprojekt, vart och ett bestående av en förteckning av varor som måste prissättas. Undersökningarna ska genomföras 2021 och 2022.Arbetet omfattar undersökningen i alla 37 deltagande länder (se ”Allmän information om alla delar”) samt en del arbete för Georgien och Ukraina som deltagare i ICP genom Eurostats och OECD:s PPP-program.
Del 3
Samordning av prisundersökningar avseende köpkraftspariteter för sjukhustjänster 2021–2024
Denna del avser samordning av prisundersökningar för sjukhustjänster. Sjukhustjänster står för en stor del av hälsovårdskostnaderna. Varje år samlas det in priser för de tre föregående åren, vilket möjliggör revideringar av de uppgifter som lämnats under tidigare år.Arbetet omfattar alla 37 deltagande länder (se Allmän information om alla delar) för de undersökningar, som genomförts under åren 2021–2024.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 077-181179
Meddelande om upphandling
20/04/2020 00:00