Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
AO 10591 Tillhandahållande av IT-tjänster för Publikationsbyråns informationscen...
Upphandlande myndighet:
Publications Office of the European Union (OP)
Publiceringsdatum i TED:
13/08/2014
Sista anbudsdag:
24/09/2014
Status:
Stängd
Information
AO 10591.
AO 10591 Tillhandahållande av IT-tjänster för Publikationsbyråns informationscentrum
Denna anbudsinfordran avser följande:a) Tillhandahållande av följande IT-tjänster på plats för Publikationsbyråns informationscentrum:— Framtagande, utveckling, underhåll samt support och stöd till de lokala applikationerna och makron. ColdFusion är för närvarande den huvudsakliga utvecklingsplattformen. I framtiden kan andra tekniker komma att användas.— Framtagande, utveckling, underhåll samt support och stöd med anknytning till automatiseringsprodukter från Microsoft Office (Microsoft Office 2010 och 2013, Microsoft Office SharePoint 2013 och Office 365).— Framtagande, utveckling, underhåll samt support och stöd med anknytning till Publikationsbyråns rapporteringssystem baserat på programvaran Business Objects (BO).I händelse av byte av plattform kommer uppdragstagaren att informeras minst 2 månader i förväg.b) Utförandet av IT-projekt som baseras på ovannämnda teknik som förvaltas av Publikationsbyråns informationscentrum.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
13/08/2014 00:00
17/09/2014 23:59
24/09/2014 16:00
01/10/2014 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 154-275800
Meddelande om upphandling
13/08/2014 00:00