Uppgifter om anbudsinfordringar

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Rubrik:
Tillhandahållande av it-programvaruutveckling, konfiguration, implementering och...
Upphandlande myndighet:
European Medicines Agency (EMA)
Publiceringsdatum i TED:
25/03/2020
Sista anbudsdag:
26/05/2020
Status:
Stängd
Information
EMA/2019/28/IT
Tillhandahållande av it-programvaruutveckling, konfiguration, implementering och underhållstjänster som omfattar lösningar baserade på Microsoft-, Informatica- och SAP-teknik
Denna anbudsinfordran syftar till att upprätta ramavtal med högst fem ekonomiska aktörer för tillhandahållande av tjänster som ska göra det möjligt för byrån att anskaffa resurser, som inte är direkt anställda av byrån, inom området utveckling, implementering och underhåll av it-programvara.Avseende de angivna specifika teknikerna enligt följande:• i prioritetsordning (kaskad) för beställningar på tids- och resursbasis• en förnyad anbudsinfordran för beställningar baserade på tid och medel eller fast pris.Myndigheten uppskattar, utan att detta är bindande, att det totala kravet på rådgivningstjänster under den 4-åriga ramavtalsperioden förväntas motsvara följande:– 17 460 persondagar för tjänster med anknytning till Microsoft-teknik– 10 698 persondagar för tjänsterna med anknytning till Informatica-teknik– 11 675 persondagar för tjänsterna med anknytning till SAP-teknik.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
72000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/03/2020 00:00
26/05/2020 12:00
27/05/2020 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Microsoft Software, Microsoft Technology Services och tillhörande teknik
Tillhandahållande av tjänster avseende utveckling, konfigurering och underhåll av it-programvara avseende lösningar baserade på Microsoft-programvara, Microsoft-tekniktjänster och tillhörande teknik.
Del 2
Master Data Management-lösningar (MDM) baserat på Informatica-teknik
Tillhandahållande av tjänster för utveckling, implementering och underhåll av it-programvara avseende Master Data Management-lösningar som baseras på Informatica-teknik.
Del 3
Resursplanering för företag (Enterprise Resource Planning – ERP) baserat på SAP-teknik
Tillhandahållande av tjänster avseende utveckling, implementering och underhåll av it-programvara inom ramen för resursplaneringslösningen för företag (ERP) baserad på SAP-teknik.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 085-200088
Rättelse
30/04/2020 00:00
2020/S 084-198039
Rättelse
29/04/2020 00:00
2020/S 060-142851
Meddelande om upphandling
25/03/2020 00:00