Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeiskt verktyg för självbedömning av resurseffektivitet till förmån för små ...
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
30/08/2014
Sista anbudsdag:
06/10/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EASME/COSME/2014/005.
Europeiskt verktyg för självbedömning av resurseffektivitet till förmån för små och medelstora företag
Denna anbudsinfordran syftar till att välja ut en tjänsteleverantör för utveckling och testning av ett europeiskt verktyg för självbedömning av resurseffektivitet till förmån för små och medelstora företag, nedan kallat ”verktyget”, och av en katalog med åtgärder för förbättring av resurseffektivitet, nedan kallad ”katalogen”, vilket kommer att göra det möjligt för europeiska små och medelstora företag att öka sin förståelse av de resultat gällande resurseffektivitet som de uppnår och att fastställa vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra detta. Uppdragstagaren ska i synnerhet ansvara för utvecklingen av prototyper för verktyget och katalogen genom tillhandahållande av de funktioner, det innehåll och de komponenter som är nödvändiga för att de ska kunna byggas och integreras i en webbapplikation som utvecklats internet av Europeiska kommissionens avdelning(ar) för IT.Verktyget, inbegripet katalogen, ses som den första modulen för upprättandet av ett europeiskt expertcentrum för resurseffektivitet (Cosme 2015), nedan kallat ”centrumet”, och det kommer att vidareutvecklas, integreras och förfinas av centrumet. Verktyget ska utformas i syfte att kunna tillhandahålla europeiska små och medelstora företag oavsett sektor, storlek (mikroföretag samt små och medelstora företag) och geografiskt område en användarvänlig metod för självbedömning av det resultat gällande resurseffektivitet som de uppnår och för undersökning av vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra detta på ett kostnadseffektivt sätt. Genom denna åtgärd kommer prototypen för det europeiska självbedömningsverktyget till förmån för små och medelstora företag att utvecklas på grundval av befintliga, styrkta metoder som ska överföras och anpassas till ett EU-omfattande sammanhang, samt prototypen för en katalog med olika typer av åtgärder för förbättring av resurseffektivitet, som tillhandahåller data och information om deras effektivitet, inverkan på konkurrenskraft samt kostnadseffektivitet. Den data som samlas in genom prototyperna för verktyget och katalogen kommer att inkluderas i en europeisk informationsdatabas om resurseffektivitet, som kommer att upprättas och utvecklas internt av Europeiska kommissionens avdelning(ar) för IT. Slutligen ska uppdragstagaren testa verktyget, katalogen och den övergripande webbapplikationen som integrerar dem för små och medelstora företag.Det är viktigt att framhäva att omfattningen för denna åtgärd är begränsad till utvecklingen av protyperna för verktyget och katalogen och testningen av dessa för små och medelstora företag. De resulterande färdiga versionerna, som har integrerats med en webbapplikation som har utvecklats internt av Europeiska kommissionens avdelning(ar) för IT, kommer att tillgängliggöras och förvaltas på det offentliga området endast efter behandling vid centrumet, som ytterligare kommer att förfina och komplettera dem med extra data och information.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
30/08/2014 00:00
Ingen text
Ingen text
Ingen text
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2014/S 166-295687 Meddelande om upphandling 30/08/2014 00:00