Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Övervakning av genomförandet av principer för god affärssed i vertikala relation...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
02/09/2014
Sista anbudsdag:
07/10/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EASME/COSME/2014/006.
Övervakning av genomförandet av principer för god affärssed i vertikala relationer i livsmedelskedjan
Easme önskar teckna ett tjänstekontrakt för att utföra en utvärdering avseende följande 2 mål:Det första är det ovan nämnda leverantörskedjeinitiativet. Anbudsgivaren kommer således att utföra en efterhandsutvärdering om initiativets verkningsfullhet på grundval av både kvantitativa och kvalitativa indikatorer.Det andra målet utgörs av de frivilliga initiativ/plattformar för nationella intressenter som inrättats på nationell nivå sedan 2011. Det inflytande de införda principerna för god affärssed eller leverantörskedjeinitiativet kan ha haft på skapandet av och regler, utformning, omfattning (involvering av aktörer som representerar hela livsmedelskedjan) och arbetsmetoder för möjliga frivilliga initiativ kommer också att undersökas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
02/09/2014 00:00
Ingen text
07/10/2014 23:59
16/10/2014 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 171-302401
Rättelse
06/09/2014 00:00
2014/S 167-297178
Meddelande om upphandling
02/09/2014 00:00