Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note that the time limit for receipt of tenders has been extended. Instead of: 11/05/2020 Time: 17:00 Read: 18/05/2020 Time: 17:00 A corrigendum will be published in the OJ in the coming days.
Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av tjänster för tekniskt stöd avseende radiospekt...
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
17/03/2020
Sista anbudsdag:
18/05/2020
Status:
Stängd
Information
20.CAP.OP.044
Ramavtal för tillhandahållande av tjänster för tekniskt stöd avseende radiospektrum
Uppdragstagaren ska:— Leverera (tekniska) kompatibilitetsstudier inom området spektralteknik, frekvenshantering och regleringsutvecklingsprocessen.— Närvara vid tekniska möten (på begäran) när de deltagande medlemsstaterna inte kan närvara.— Tillhandahålla resultat och rapporter från undersökningar och möten till gemenskapen.— Vid behov delta i Europeiska försvarsbyråns projektgrupps radiospektrummöten (två till tre endagsmöten per år).Huvuddelen av det arbete som ska utföras av uppdragstagaren har anknytning till arbetet i de relevanta grupperna inom Internationella teleunionen (radiokommunikationssektorn) (ITU-R) och Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) som sammanträder med jämna mellanrum.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73000000
BE
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/03/2020 00:00
18/05/2020 17:00
19/05/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 090-213675
Rättelse
08/05/2020 00:00
2020/S 054-127372
Meddelande om upphandling
17/03/2020 00:00