Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kvalitetsanalys avseende nationalräkenskaper
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
31/03/2020
Sista anbudsdag:
15/06/2020
Status:
Stängd
Information
ESTAT/LUX/2020/OP/0008
Kvalitetsanalys avseende nationalräkenskaper
Denna anbudsinfordran omfattar flera analytiska och metodiska stödåtgärder i syfte att förbättra kvaliteten på nationalräkenskaperna.Del 1: Kvalitetsanalys av volymuppskattningar i nationalräkenskaperna med (huvudsakligen) implicitprisindex.Del 2: Kvalitetsanalys av icke-finansiella sektorsräkenskaper.Del 3: Kvalitetsanalys av finansiella räkenskaper per sektor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
31/03/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Kvalitetsanalys av volymuppskattningar i nationalräkenskaperna med (huvudsakligen) implicitprisindex
Det övergripande syftet med kontraktet är att stödja Eurostat i den djupgående analysen av kvaliteten på aktuella pris- och volymuppskattningar genom att i synnerhet (men inte bara) fokusera på jämförelser av implicitprisindex mellan perioder och länder.Syftet med projektet är att analysera nationalräkenskapsdata med särskilt fokus på att bedöma kvaliteten på och metoden för uppskattningar av volymer.
Del 2
Kvalitetsanalys av icke-finansiella sektorsräkenskaper
Det övergripande syftet med arbetet inom ramen för denna del är att tillhandahålla stöd till Eurostat i utarbetandet av en djupgående analys av kvaliteten på icke-finansiella sektorsräkenskaper genom att undersöka följande punkter:— genomsnittliga inkomster för egenföretagare inom hushållssektorn— disponibel inkomst för hushåll per capita och besparingar för hushåll per capita— investeringsgrad för hushåll och icke-finansiella företag— icke-finansiella företags vinstandel.
Del 3
Kvalitetsanalys av finansiella räkenskaper per sektor
Det övergripande syftet med arbetet inom ramen för denna del är att tillhandahålla stöd till Eurostat för djupgående analys av räkenskapernas kvalitet genom att undersöka följande punkter:— onoterade aktier och andra ägarandelar— fordringar och skulder.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 064-152006
Meddelande om upphandling
31/03/2020 00:00