Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning till stöd för utvärderingen av EU:s strategiska ram för hälsa och s...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
20/03/2020
Sista anbudsdag:
08/05/2020
Status:
Stängd
Information
EMPL/LUX/2020/OP/0004
Undersökning till stöd för utvärderingen av EU:s strategiska ram för hälsa och säkerhet i arbetsmiljö 2014–2020
Denna anbudsinfordran avser en extern och oberoende undersökning till stöd för utvärderingen av EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020.Undersökningen ska uppfylla de krav avseende utvärdering som fastställts genom riktlinjer och verktygslåda för bättre lagstiftning inom de områden som anges i bakgrundsavsnittet.Undersökningen kommer att omfatta åtgärder som vidtas på nationell nivå och EU-nivå, inbegripet Storbritannien, av de olika aktörerna som svar på EU:s strategiska ram för hälsa och säkerhet i arbetet 2014–2020 och kommer att utvärdera effekterna av EU:s strategiska ram för hälsa och säkerhet i arbetet 2014–2020. Undersökningen ska bedöma i vilken utsträckning de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, dvs. vilken effekt de fastställda strategiska huvudmålen haft och vilka åtgärder som vidtagits för att främja arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79411000
LU000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/03/2020 00:00
08/05/2020 12:00
11/05/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 069-162997
Rättelse
07/04/2020 00:00
2020/S 057-134702
Meddelande om upphandling
20/03/2020 00:00