Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Datateknik för evidensbaserat beslutsfattande (inbegripet stordata) – SMART 2014...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
06/09/2014
Sista anbudsdag:
13/10/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2014/0004.
Datateknik för evidensbaserat beslutsfattande (inbegripet stordata) – SMART 2014/0004
Inom ramen för generaldirektoratets framåtblickande strategi för kunskapsförvaltning ska denna undersökning omfatta en djupgående kartläggning av framväxande strategier för användning av datateknik (dvs. dataanalys, datormodellering och datavisualisering) som kompletterande beviskällor inom ramen för offentligt beslutsfattande. Denna undersökning ska inbegripa framstående exempel såsom Förenta nationernas Global Pulse-initiativ och Förenade kungarikets regerings aktuella samarbete med Google avseende upptäckt av ekonomiska tendenser i realtid.De förväntade resultaten ska tillhandahålla praktiska alternativ för offentliga förvaltningar, inklusive kommissionen, för hur man kan kartlägga de framväxande möjligheter som datateknik innebär för förbättrade offentliga tjänster. Resultaten ska bidra till vidareutvecklingen av moderna IKT-baserade metoder för beslutsfattande och främja upprättandet av ett nytt kunskapsnätverk både inom GD CNECT och mellan GD CNECT och utomstående nyckelintressenter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
06/09/2014 00:00
Ingen text
13/10/2014 16:00
24/10/2014 16:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 171-302413
Meddelande om upphandling
06/09/2014 00:00