Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster för Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-grupp...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
22/05/2020
Sista anbudsdag:
22/06/2020
Status:
Stängd
Information
CFT-1599
Tillhandahållande av tjänster för Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen) inom området intern miljöledning
Tillhandahållande av tjänster inom området intern miljöledning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
3
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement
740,000.00 EUR
90710000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/05/2020 00:00
22/06/2020 15:00
24/06/2020 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Miljörapportering och tillhörande tjänster
Mätning av EIB-gruppens inventering av växthusgaser som uppstår till följd av dess interna verksamhet.Tillhörande tjänster för att stödja eller förbättra miljörapporteringen.
Del 2
Stöd avseende miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och tillhörande tjänster
Stödja underhåll och fortlöpande förbättring av EIB-gruppens övervakningssystem för energianvändning enligt Emas-förordningen.Tillhörande tjänster till stöd för eller förbättring av övervakningssystem för energianvändning.
Del 3
Att engagera Emas personal och tillhörande tjänster
All verksamhet avseende att engagera personalen, med koppling till kraven i Emas-förordningen.Tillhörande tjänster för att stödja eller förbättra engagemanget hos Emas personal, och bredare uppdrag.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 099-236262
Meddelande om upphandling
22/05/2020 00:00