Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kundtjänst för Echas informationsdisk
Upphandlande myndighet:
European Chemicals Agency (ECHA)
Publiceringsdatum i TED:
09/04/2020
Sista anbudsdag:
18/05/2020
Status:
Stängd
Information
ECHA/2019/502
Kundtjänst för Echas informationsdisk
Tjänsteavtalets syfte är att upprätta ett kundtjänstteam för bemanning av Echas informationsdisk samt att tillhandahålla följande tjänst för personalen: Att stå vid informationsdisken och svara på allmänna frågor inom många olika ämnesområden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79620000
FI1B1
Villkor för deltagande
Förteckning och en kort beskrivning av villkoren: Med stöd av punkt 11.1 e) och punkt 11.4 i de gemensamma bestämmelserna i bilaga I till budgetförordningen förbehåller sig Echa möjligheten att inleda ett förhandlat förfarande med den uppdragstagare, som valts ut till följd av denna anbudsinfordran för nya tjänster, som består av en upprepning av liknande tjänster, under de 3 år som följer efter undertecknandet av det ursprungliga avtalet.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
09/04/2020 00:00
18/05/2020 14:00
20/05/2020 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 071-167902
Meddelande om upphandling
09/04/2020 00:00