Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tredjepartsadministratör – hantering av ansökningar om ersättning från sjukförsä...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
10/04/2020
Sista anbudsdag:
04/06/2020
Status:
Stängd
Information
CFT-1586
Tredjepartsadministratör – hantering av ansökningar om ersättning från sjukförsäkringssystem och försäkringstekniska tjänster samt administration av förebyggande medicin
Del 1: Syftet är att välja ut en tjänsteleverantör som fungerar som tredjepartsadministratör, dvs. en organisation som administrerar EIB:s sjukförsäkringssystem, hanterar ansökningar om ersättning, fastställer ersättningsberättigande sjukvårdskostnader, underlättar tillgången till sjukvård och mer allmänt förbättrar förhållandet mellan kvalitet och pris inom vården. Tredjepartsadministratören kommer även att tillhandahålla försäkringstekniska tjänster med anknytning till internationella redovisningsstandarder och försäkringstekniska undersökningar avseende sjukförsäkringssystemets finansiella hållbarhet.Del 2: Syftet är att välja ut en tjänsteleverantör för administration och centralisering tillhandahållandet av fullständiga läkarundersökningar till mottagarna för del II, dvs. en organisation som administrerar de förebyggande medicinska bedömningarna för EIB-gruppen. Tjänsteleverantören ska också tillhandahålla ett nätverk av hälso- och sjukvårdsinstitutioner där mottagarna kan genomgå harmoniserade förebyggande läkarundersökningar av hög kvalitet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Villkor för deltagande
Anbudsgivare måste bevisa att de är registrerade för att bedriva yrkesverksamhet enligt nationell lagstiftning.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
10/04/2020 00:00
04/06/2020 15:00
05/06/2020 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tredjepartsadministratör – hantering av ansökningar om ersättning från sjukförsäkringssystem och försäkringstekniska tjänster
Syftet är att välja ut en tjänsteleverantör som fungerar som tredjepartsadministratör, dvs. en organisation som administrerar EIB:s sjukförsäkringssystem, hanterar ansökningar om ersättning, fastställer ersättningsberättigande sjukvårdskostnader, underlättar tillgången till sjukvård och mer allmänt förbättrar förhållandet mellan kvalitet och pris inom vården. Tredjepartsadministratören kommer även att tillhandahålla försäkringstekniska tjänster med anknytning till internationella redovisningsstandarder och försäkringstekniska undersökningar avseende sjukförsäkringssystemets finansiella hållbarhet.Tredjepartsadministratören måste kunna interagera på ett effektivt sätt med de olika intressenterna inom sjukförsäkringar: vårdgivaren (Provider of Medical Assistance – PMA), försäkringsgivaren för arbetsrelaterade sjukvårdskostnader (Insurer of Work-related Medical Expenses – IWME), leverantören av förebyggande medicinska tjänster (Provider of the Preventive Medicine services – PPM), EIB:s interna arbetsgrupp Caisse de Maladie (CDM), EIB:s interna och externa aktuarier, EIB:s redovisningsgrupp och EIB:s särskilda kontraktschef för personalavdelningen.
Del 2
Administration av förebyggande medicin
Syftet är att välja ut en tjänsteleverantör för administration och centralisering tillhandahållandet av fullständiga läkarundersökningar till mottagarna för del II, dvs. en organisation som administrerar de förebyggande medicinska bedömningarna för EIB-gruppen. Tjänsteleverantören ska också tillhandahålla ett nätverk av hälso- och sjukvårdsinstitutioner där mottagarna kan genomgå harmoniserade förebyggande läkarundersökningar av hög kvalitet.Denna tjänsteleverantör måste kunna interagera effektivt med EIB-gruppens leverantör för företagshälsovård och EIB:s särskilda kontraktsförvaltare på avdelningen för medarbetarrelationer och välbefinnande.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 076-179000
Rättelse
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Meddelande om upphandling
10/04/2020 00:00