Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Brussels (JRC-BRU)
Publiceringsdatum i TED:
20/07/2020
Sista anbudsdag:
21/09/2020
Status:
Stängd
Information
JRC/2020/OP/1007
Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter
Kommissionens portfölj för immateriella rättigheter omfattar industriell äganderätt (patent, formgivning och varumärken). För att förvalta EU:s immaterialrättsportfölj, och i synnerhet för alla åtgärder inför någon av immaterialrättsmyndigheterna i och utanför EU, krävs ofta företrädare. Denna upphandling avser huvudsakligen all verksamhet vid immaterialrättskontor, inbegripet ansökningar om registrering, registreringsförfaranden, invändnings- och ogiltighetsförfaranden, förnyelse och utbetalning av livräntor. Det handlar om en återkommande upphandling.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
4,200,000.00 EUR
4,200,000.00 EUR
79100000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79100000
79140000
79112000
79120000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/07/2020 00:00
21/09/2020 16:00
22/09/2020 13:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 178-428851
Rättelse
14/09/2020 00:00
2020/S 168-406183
Rättelse
31/08/2020 00:00
2020/S 147-360692
Rättelse
31/07/2020 00:00
2020/S 138-338268
Meddelande om upphandling
20/07/2020 00:00