Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Expertis i epidemiologi för att stödja ämnen med anknytning till förordning (EU)...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
06/04/2020
Sista anbudsdag:
26/05/2020
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Expertis i epidemiologi för att stödja ämnen med anknytning till förordning (EU) 2016/429 eller ”djurhälsolag”
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) fastställs bestämmelser för förebyggande och bekämpning av djursjukdomar, som kan överföras till djur eller till människor. Efsa har ombetts att ge stöd till Europeiska kommissionen genom vetenskapliga yttranden, som skulle ligga till grund för utarbetandet av ändrings- och genomförandeakter till stöd för förordning 2016/429. Denna upphandling är uppdelad i 2 delar:Del 1: Granskning av befintlig litteratur och andra källor till relevanta data inom området för antimikrobiell resistens (AMR), och ytterligare en litteraturgranskning inriktad på de utvalda antibiotikaresistenta bakterierna.Del 2: Bedömning av beredskaps-, bekämpnings-, utrotnings- och begränsningsåtgärder, inbegripet en granskning av relevant litteratur, tillgängliga data och/eller andra informationskällor för de listade sjukdomarna och sannolikheten för deras ytterligare analys.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Granskning av befintlig litteratur och andra källor till relevanta data inom området för antimikrobiell resistens (AMR), och ytterligare en litteraturgranskning inriktad på de utvalda antibiotikaresistenta bakterierna, som syftar...
Ramavtalets löptid: Löptiden är 1 år plus en automatisk förlängning med ytterligare 1 år. Den sammanlagda längsta löptiden är 2 på varandra följande år.Budgetinformation: Del 1 – 250 000 EUR – oförutsedda utgifter på 10 % samt eventuella prisindexregleringar ingår redan i dessa tak.Ramavtalet kommer att implementeras genom specifika kontrakt
Del 2
Bedömning av beredskaps-, kontroll-, utrotnings- och begränsningsåtgärder för att inkludera en granskning av relevanta litteraturuppgifter och/eller andra källor till information om de listade sjukdomarna och sannolikheten för...
Ramavtalets löptid: Löptiden är 1 år plus en automatisk förlängning med ytterligare 1 år. Den sammanlagda längsta löptiden är 2 på varandra följande år.Budgetinformation: Del 2 – 150 000 EUR – 10 % för oförutsedda utgifter samt eventuella prisindexregleringar ingår redan i dessa tak.Ramavtalet kommer att implementeras genom specifika kontrakt.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 090-213676
Rättelse
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Meddelande om upphandling
06/04/2020 00:00