Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till medlemsstaterna för effektivt genomförande av rapporteringskraven inom...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
27/04/2012
Sista anbudsdag:
11/06/2012
Status:
Stängd
Information
CLIMA.A.3/SER/2012/0010
Stöd till medlemsstaterna för effektivt genomförande av rapporteringskraven inom ramen för Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) (tidigare titel som angavs i förhandsmeddelandet...
Detta projekts huvudsakliga syfte är tillhandahållande av tekniskt stöd, och stöd till kapacitetsuppbyggnad till medlemsstater, avseende dessas utarbetande av årliga inventeringar av växthusgaser och inventeringsrapporter för 2013 och 2014 för att uppfylla rapporteringskraven inom ramen för Kyotoprotokollet till UNFCCC. Projektet riktar sig i synnerhet till de 10 medlemsstater som fortfarande upplever de största svårigheterna med rapporteringen, för att åstadkomma betydande förbättringar avseende dessas beredskap och kapacitet att lämna in fullständiga, precisa, konsekventa och tydliga årliga inventeringar av växthusgaser i rätt tid. Uppdragstagaren ska, i samråd med kommissionen, bidra till att fastställa vilka dessa 10 medlemsstater är på grundval av en djupgående analys av tidigare granskningar, innan den efterföljande kapacitetsuppbyggnaden görs.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
27/04/2012 00:00
Ingen text
11/06/2012 23:59
22/06/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 82-133476
Meddelande om upphandling
27/04/2012 00:00