Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
”Ditt Europa – Rådgivning” – Europeiska unionens kostnadsfria juridiska rådgivni...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publiceringsdatum i TED:
27/09/2014
Sista anbudsdag:
20/11/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
MARKT/2014/068/B.
”Ditt Europa – Rådgivning” – Europeiska unionens kostnadsfria juridiska rådgivningstjänst.
Europeiska kommissionen önskar erhålla tjänster med anknytning till tillhandahållande av tjänsten ”Ditt Europa – Rådgivning” som erbjuder personlig rådgivning till medborgare och företag om deras rättigheter på grundval av EU-lagstiftning, i synnerhet avseende, men inte begränsat till, den inre marknaden. EU:s webbportal ”Ditt Europa” syftar till att tillhandahålla utförlig information om de rättigheter som medborgare och företag har inom ramen för den inre marknaden. Denna information kompletteras med den vägledning som ges genom rådgivningstjänsten ”Ditt Europa – Rådgivning” (hädanefter rådgivningstjänsten). Om medborgare fortfarande inte kan utöva sina rättigheter med hjälp av ”Ditt Europa – Rådgivning” hänvisas de till tjänster för problemlösning som exempelvis Solvit.Uppdragstagaren kommer att uppmanas att tillhandahålla praktisk information om utövandet av rättigheter på grundval av EU-lagstiftning under de särskilda omständigheter som frågeställarna beskriver och ska ge råd och förklara vilka steg som ska tas för att komma till rätta med problem som kan uppkomma vid utövandet av dessa rättigheter. Uppdragstagaren ska även besvara frågor som vidarebefordrats till rådgivningstjänsten för medborgares räkning av liknande inrättningar på EU-nivå och nationell nivå, i synnerhet europeiska rådgivningstjänster och -nätverk. Genom att tillhandahålla information om och analys av de mottagna frågorna, i form av feedback-rapporter, kommer uppdragstagaren även att hjälpa Europeiska kommissionen att fastställa vilka frågor som kan komma att behöva behandlas för att förbättra den inre marknadens funktion.Uppdragstagaren kommer att kunna använda den befintliga IT-tillämpningen som har utvecklats och förvaltas av kommissionen för att hantera inkommande frågor och efterföljande behandling.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
27/09/2014 00:00
20/11/2014 23:59
20/11/2014 23:59
02/12/2014 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 186-327034
Meddelande om upphandling
27/09/2014 00:00