Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Granskning av Europaparlamentets byggnader för att förbättra tillgängligheten fö...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
02/12/2014
Sista anbudsdag:
02/02/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Granskning av Europaparlamentets byggnader för att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet de med syn- eller hörselnedsättningar
A) Granskning av Europaparlamentets byggnader (sätena i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) för att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet de med syn- eller hörselnedsättningar, och förbättra rörligheten för dessa personer inuti nämnda byggnader.B) Granskning av Europaparlamentets externa kontorsbyggnader (informationskontor och filialer) i Europeiska unionens medlemsstater för att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet, i synnerhet de med syn- eller hörselnedsättningar, och förbättra rörligheten för dessa personer inuti nämnda byggnader.C) Undersökning för installation i Strasbourg av ett centrum för personer med synnedsättning.D) Utarbetande av en allmän manual (handbok) för varje plats vilken ska vara ett standarddokument som ska användas för planering och bedömning av de verksamheter som ska utföras i Europaparlamentets byggnader på platsen i fråga.E) Utarbetande av en guide för tillgänglighet till byggnaden för varje plats för nyttjartillgång till Europaparlamentets byggnader på platsen i fråga.F) Utarbetande, på klarspråk, av informationsbroschyrer för besökare och berörda parter gällande Europaparlamentets tillgänglighetsprojekt.G) Framläggande av sätt att kommunicera om Europaparlamentets projekt inom området tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, både inuti och utanför Europaparlamentets byggnader.H) Enskilt prissatta uppdrag som inte uttryckligen specificerats i punkterna A–G ovan, men som knyter an till föremålet för detta kontrakt enligt definitionen i artikel 3.8 i de tekniska specifikationerna.Granskningarna i punkt A och B ovan avser de byggnader som för närvarande nyttjas eller kommer att nyttjas av Europaparlamentet under kontraktets löptid. Dessa granskningar kan även gälla byggnader som Europaparlamentet kan komma att anskaffa under kontraktets löptid och kommer, om så är tillämpligt, att bli föremål för ett enskilt prissatt uppdrag.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 018-028027
Rättelse
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Meddelande om upphandling
02/12/2014 00:00