Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Samarbete med nationella domare inom området miljöskyddslagstiftning.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
02/05/2012
Sista anbudsdag:
15/06/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.A.1/FRA/2012/0018
Samarbete med nationella domare inom området miljöskyddslagstiftning.
Genom ramavtalet ska uppdragstagaren bistå kommissionen med tjänster för utförande av specifika verksamheter som syftar till att utveckla samarbetet med nationella domare inom området miljöskyddslagstiftning på EU-nivå, t.ex. genom följande: — Anordnande och ledning av utbildningsseminarier om miljöskyddslagstiftning på EU-nivå.— Uppdatering, vidare utveckling och omvandling av utbildningsmaterialet till webbaserade moduler, inbegripet de som utarbetats inom ramen för det första ramavtalet.— Utarbetande av utbildningsmoduler inom olika områden av miljöskyddslagstiftningen på EU-nivå.— Utarbetande av utbildningsmoduler inom olika områden av miljöskyddslagstiftningen på EU-nivå, vilka inte omfattats av tidigare ramavtal.— Anordnande av utbildningsseminarier för utbildare som riktas mot domare och andra juridiska experter som fungerar som utbildare i sina respektive länder.— Tekniskt stöd till de nationella utbildningscentrumen för att göra det möjligt för dessa att använda det material som utvecklats inom ramen för programmet.— Främjande av samarbetet mellan kommissionen och sammanslutningar av nationella och internationella yrkesdomare samt juridikutbildningsinstitut i medlemsstaterna.— Upprättande av ett nätverk av deltagare som deltagit i seminarierna inom ramen för detta program.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
02/05/2012 00:00
Ingen text
15/06/2012 16:00
29/06/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 84-137075
Meddelande om upphandling
02/05/2012 00:00