Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans av möbler
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publiceringsdatum i TED:
15/11/2014
Sista anbudsdag:
02/03/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
Leverans av möbler
Detta kontrakt avser leverans av möbler och tillhörande tjänster. Det är indelat i följande 5 delar:— Del 1: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för ledning och annan personal.— Del 2: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen.— Del 3: leverans av sittplatser som utformats på ett socialt ansvarsfullt sätt och som tillverkats på ett hållbart sätt.— Del 4: leverans av hållbart tillverkade möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum.— Del 5: leverans av hållbart tillverkad belysning.Kontraktet syftar mer specifikt till att tillhandahålla en komplett integrerad tjänst som omfattar alla eller delar av följande tjänster:— Leverans, med eller utan montering, av möbler (delarna 1–4).— Tillhandahållande av tjänster som omfattar transport, uppackning, montering, uppsamling av förpackningar samt utbildning (delarna 1–5).— Insamling av gamla möbler för materialåtervinning (insamling, återanvändning och återvinning av material som utvinns ur avfall) (delarna 1–4).— Renovering av befintliga möbler för för personal i den högsta ledningen (del 2).— Framtagande och uppdatering av en webbplats på internet av katalogformat (delarna 1–5).— Leverans av reservdelar och tillbehör (inom ramen för ett separat kontrakt men tilldelat samma uppdragstagare) (delarna 1–4).
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
15/11/2014 00:00
Ingen text
Ingen text
Ingen text
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för ledning och annan personal Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:— I första hand, leverans av kontorsmöbler för ledning och annan personal, inbegripet tillhörande tjänster.— Utöver detta, leverans av reservdelar.
Del 2 Leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:— I första hand, leverans av kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen, inbegripet tillhörande tjänster.— Utöver detta, leverans av reservdelar.
Del 3 Leverans av sittplatser som utformats på ett socialt ansvarsfullt sätt och som tillverkats på ett hållbart sätt Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:— I första hand, leverans av sittplatser, inbegripet tillhörande tjänster.— Utöver detta, leverans av reservdelar.
Del 4 Leverans av hållbart tillverkade möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:— I första hand, leverans av möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum, inbegripet tillhörande tjänster.— Utöver detta, leverans av reservdelar.
Del 5 Leverans av hållbart tillverkad belysning Syftet är att ingå 1 ramavtal för leverans av belysning, inbegripet tillhörande tjänster.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 029-048107 Rättelse 11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774 Rättelse 16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910 Meddelande om upphandling 15/11/2014 00:00