Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kontroll av projekten för energirenovering och energieffektivitet i Bukarest
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
26/08/2020
Sista anbudsdag:
24/09/2020
Status:
Stängd
Information
CFT-1607
Kontroll av projekten för energirenovering och energieffektivitet i Bukarest
Den huvudsakliga omfattningen av tjänsterna inom ramen för detta ramavtal har anknytning till kontrollen av resultaten av de projekt för energirenovering och energieffektivitet i Bukarest som finansieras av banken. Bukarestprojekten är främst inriktade på renovering av flervåningshus.Dessutom omfattar detta ramavtal även kontroll av djuprenovering av skolor och uppförande av nära-nollenergi-mässiga utbildningsbyggnader.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eib.org/about/procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
71631300
RO321
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71300000
71314300
71350000
71510000
71356100
71700000
71000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/08/2020 00:00
24/09/2020 15:00
25/09/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 165-399750
Meddelande om upphandling
26/08/2020 00:00