Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Montenegro (ME) – Ekonomisk motståndskraftsinitiativ (Economic Resilience Initia...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
15/06/2020
Sista anbudsdag:
10/09/2020
Status:
Stängd
Information
AA-010294-001
Montenegro (ME) – Ekonomisk motståndskraftsinitiativ (Economic Resilience Initiative - ERI) – Stöd till projektimplementeringsenheten (Project Implementering Unit - PIU) för Montenegros utbildningsprogram
Det tekniska stödet syftar till att stödja Montenegros utbildningsministerium med att framgångsrikt genomföra Montenegros utbildningsprogram. Projektet omfattar anläggning och/eller renovering av infrastruktur för offentlig utbildning (t.ex. förskolor, grundskolor, gymnasium (sekundära) skolor och yrkesskolor, samt tillhandahållande av ny IKT-utrustning och möbler och i synnerhet utrustning för yrkesskolor. Konsulten ska tillhandahålla följande tjänster:i) Upphandlingsstöd.ii) Förvaltning och administrering av kontraktet.iii) Administrativt stöd.iv) Granskning och upprättande av ett ramverkssystem för övervakning och utvärdering av utbildningsrelaterade data; ochv) Regelbunden lägesrapportering till EIB om det övergripande implementeringen och slutförandet av projektet enligt villkoren i finansieringskontraktet. I arbetsgruppen kommer att ingå 2 nyckelexperter (gruppledare och upphandlingsexperter) och ad hoc-experter, efter behov.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
2,800,000.00 EUR
2,800,000.00 EUR
71356200
00
Additional CPV Supplementary CPV
71310000
71541000
71500000
Milstolpar
15/06/2020 00:00
10/09/2020 12:00
14/09/2020 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 135-331453
Rättelse
15/07/2020 00:00
2020/S 114-275554
Meddelande om upphandling
15/06/2020 00:00