Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av utvärder...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publiceringsdatum i TED:
15/11/2014
Sista anbudsdag:
16/01/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
TRADE/2014/01/01.
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av utvärderingstjänster till Europeiska kommissionen inom handelsområdet
Syftet är att upprätta ett ramavtal för genomförande av bakgrundstudier som skulle kunna användas inom ramen för en konsekvensbedömning av en möjlig handels- eller investeringsförhandling, för bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling avseende handelsförhandlingar och för efterhandsutvärderingar av handels- eller investeringsavtal. Inom ramen för detta ramavtal avses med ”handels- eller investeringsförhandlingar” och ”handels- eller investeringsavtal” som bilaterala, plurilaterala eller multilaterala avtal samt unilaterala arrangemang för förmånshandel.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
15/11/2014 00:00
Ingen text
Ingen text
Ingen text
16/01/2015 16:00
23/01/2015 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2014/S 221-389913 Meddelande om upphandling 15/11/2014 00:00