Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om farliga tvättmedelsblandningar som innesluts i upplösbara förpac...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
27/11/2014
Sista anbudsdag:
23/01/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
406/PP/ENT/IMA/14/119429.
Undersökning om farliga tvättmedelsblandningar som innesluts i upplösbara förpackningar för engångsbruk
Mot slutet av 2012 uppmärksammade flera medlemsstater kommissionen och övriga medlemsstater på det ökade antalet olyckor med anknytning till en relativt ny form av tvättmedelsprodukter. Produkterna det rör sig om är flytande tvättmedel som paketeras i vattenlösligt folie för engångsbruk (nedan även kallade ”kapslar innehållande flytande tvättmedel”). Antalet olyckor föreföll högre än de avseende konventionella typer av tvättmedelsprodukter (vätskor i flaskor, pulver) och drabbade i synnerhet små barn. Dessutom föreföll olyckorna (som orsakades av intag och/eller exponering av öga/hud) leda till mer allvarliga symtom än de som orsakas av traditionella produkter.Målet med detta tjänstekontrakt är följande:1. Att tillhandahålla en marknadsanalys av farliga blandningar som marknadsförs i vattenlöslig paketering.2. Att tillhandahålla en utförlig undersökning av de huvudsakliga faktorerna avseende och orsakerna till oavsiktlig exponering för farliga tvättmedelsblandningar i upplösbara förpackningar (nedan ”kapslar innehållande flytande tvättmedel”), i synnerhet sådan exponering som avser spädbarn.3. Att bedöma huruvida de föreslagna säkerhetsåtgärderna är effektiva vad gäller minskning av antalet olyckor till en nivå jämförbar med den för produkter som släpps ut på marknaden i traditionella förpackningar.4. Att fastställa och bedöma möjliga ytterligare säkerhetsåtgärder för förhindrande av dylik exponering med avseende på verifering av åtgärdernas effektivitet, deras inverkan på industrin, genomförandetid och juridiska effekter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
27/11/2014 00:00
23/01/2015 23:59
23/01/2015 23:59
02/02/2015 11:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 229-403399
Meddelande om upphandling
27/11/2014 00:00