Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd för utveckling av metodstandarder med avseende på god miljöstatus för haven...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
02/05/2012
Sista anbudsdag:
13/06/2012
Status:
Stängd
Information
ENV.D.2/FRA/2012/0019
Stöd för utveckling av metodstandarder med avseende på god miljöstatus för haven inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi.
Det övergripande syftet med ramavtalet kommer att vara att stödja kommissionen vid genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi och vid vidare utveckling av kriterier och metodstandarder för övervakning och bedömning av god miljöstandard, när det krävs och på det sätt som krävs. Detta inbegriper analys och granskning av de befintliga metoder som används och fastställande av bästa praxis på europeisk, regional, nationell och lokal nivå, inbegripet en bedömning av deras effektivitet och samstämmighet. Denna process ska genomföras interaktivt, genom tekniska möten och seminarier och samråd med medlemsstater, regionala havskonventioner och deltagande av intressenter och forskningssamhället. Kontraktet ska behandla frågor som uppstår i detta sammanhang men som inte kan förutses äm.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
02/05/2012 00:00
Ingen text
13/06/2012 16:00
22/06/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 84-137076
Meddelande om upphandling
02/05/2012 00:00