Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Allriskförsäkringar för anläggning samt för tio år för EIB:s nya byggnad i Luxem...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
17/07/2020
Sista anbudsdag:
11/09/2020
Status:
Stängd
Information
CFT-1603
Allriskförsäkringar för anläggning samt för tio år för EIB:s nya byggnad i Luxemburg
Syftet med denna anbudsinfordran är att tilldela två tjänstekontrakt för allriskförsäkring för anläggning och för tioårig försäkring för anläggning av en ny EIB-kontorsbyggnad på Europeiska investeringsbankens campus i Luxemburg.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
2
Offentligt kontrakt
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Allriskförsäkring för anläggning (CAR - Construction All Risk) Del 1 Allriskdrsäkring för anläggning (64 månader, inbegripet 40 månader under anläggningsarbetena + 24 månader som underhållsperiod efter EIB:s övertagande) omfattar EIB och alla deltagare i anläggningen, inklusive uppdragstagare, underleverantörer, arkitekter och ingenjörer. Det omfattar fysisk förlust eller skada på arbetena.
Del 2 Tioårig försäkring (DEC) Del 2 tioårig försäkring (varaktighet 120 månader) – omfattar fysisk förlust eller skada på byggentreprenaden med tioårig ansvarsskyldighet under den tioårsperiod som följer efter överlämnandet av byggnaden från uppdragstagaren till byggnadens ägare.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 137-335926 Meddelande om upphandling 17/07/2020 00:00