Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förstärkning av upptagningen av EU-medel för Natura 2000.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
03/05/2012
Sista anbudsdag:
18/06/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.3/SER/2012/0020
Förstärkning av upptagningen av EU-medel för Natura 2000.
Syftet med detta kontrakt är att bistå kommissionen och medlemsstaterna med att säkerställa god förståelse hos alla intressenter avseende de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för Natura 2000 inom ramen för nästa fleråriga finansiella ramverk, att främja investeringar i Natura 2000 som en del av hållbar tillväxt och utveckling samt att underlätta åtkomsten till information om finansieringsmöjligheter i syfte att säkerställa bättre upptagning av medel för Natura 2000 under nästa finansieringsperiod. Detta mål ska uppnås genom att följande arbetsuppgifter utförs:Arbetsuppgift 1: uppdatering av ”Finansiering av Natura 2000 – Handbok med riktlinjer”.Arbetsuppgift 2: utveckling av verktyg för bedömning av överensstämmelsen mellan ramverken för prioriterade åtgärder och de operativa programmen.Arbetsuppgift 3: anordnande av seminarier i medlemsstaterna för att tillhandahålla information om möjligheterna till finansiering av investeringar i Natura 2000 i de specifika nationella sammanhangen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
03/05/2012 00:00
Ingen text
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 85-139177
Meddelande om upphandling
03/05/2012 00:00