Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utarbetande och implementering av undersökningen om arbetstagares exponering för...
Upphandlande myndighet:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Publiceringsdatum i TED:
22/07/2020
Sista anbudsdag:
16/10/2020
Status:
Stängd
Information
EUOSHA/2020/OP/F/SE/0117
Utarbetande och implementering av undersökningen om arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa (Workers' Exposure Survey - WES)
Syftet är att genomföra en undersökningen om arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa i ett representativt urval av europeiska länder (Finland, Frankrike, Irland, Spanien, Tyskland och Ungern). Uppgifterna kommer att inbegripa anpassning och översättning av OccIDEAS-frågeformuläret (och fältarbetsmaterial), utarbetande och implementering av datainsamlingen i 6 EU-länder och tillhandahållande av data som kommer att möjliggöra en efterföljande bedömning av exponering för cancerriskfaktorer med hjälp av exponeringsbedömningsverktyget OccIDEAS.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
2,400,000.00 EUR
2,400,000.00 EUR
73000000
00
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/07/2020 00:00
16/10/2020 13:00
19/10/2020 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 140-343686
Meddelande om upphandling
22/07/2020 00:00