Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd för testning och genomförande av Smart Readiness Indicator (indika...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
25/09/2020
Sista anbudsdag:
29/10/2020
Status:
Stängd
Information
ENER/2020/OP/0015
Tekniskt stöd för testning och genomförande av Smart Readiness Indicator (indikator för smart beredskap) inom ramen för direktivet om byggnaders energiprestanda
Detta nya kontrakt syftar till att ge tekniskt stöd till Europeiska kommissionens avdelningar och till medlemsstaterna i de första etapperna av testning och genomförande av indikatorn för smart beredskap. Detta kommer att inbegripa inrättande av en ramverk för direkt stöd i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter, inbegripet en helpdesk- samt tekniskt och utbildningsmaterial. Kontraktet kommer även att bistå i utarbetandet av genomförande-vägledning samt undersöka och tillhandahålla ytterligare tekniskt stöd. Slutligen kommer kontraktet att bistå Europeiska kommissionens avdelningar i främjandet av socialt ansvarsfulla investeringar, inbegripet inrättandet och driften av SRI-plattformen, vilken kommer att bestå av ett flerpartsforum för att stödja och övervaka genomförandet av socialt ansvarsfulla investeringar och utfärda rekommendationer om möjliga framtida utvecklingar av socialt ansvarsfulla investeringar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
385,000.00 EUR
385,000.00 EUR
73200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/09/2020 00:00
29/10/2020 16:00
30/10/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 187-448166
Meddelande om upphandling
25/09/2020 00:00