Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Observation och analys av godstrafikflöden på väg och järnväg över Alperna
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publiceringsdatum i TED:
10/08/2020
Sista anbudsdag:
21/09/2020
Status:
Stängd
Information
MOVE/C1/2020-16
Observation och analys av godstrafikflöden på väg och järnväg över Alperna
Det huvudsakliga syftet med observatoriet är att regelbundet samla in uppgifter om trafik- och transportflöden över Alperna och om relaterade frågor (t ex kostnader, kapacitetsutnyttjande, tjänstekvalitet, miljöpåverkan) och att tillhandahålla en grundlig analys av utvecklingen för att stödja planeringen av transportpolitiken på nationell och europeisk nivå, särskilt när det gäller godstransporter på väg, järnväg och kombinerade transporter över Alperna – med eller utan last. Uppgifter från olika källor ska göras jämförbara och ändamålsenliga, dvs. ligga till grund för beslut som fattas av kommittén för landtransporter mellan EU och Schweiz.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
560000.00 EUR
560000.00 EUR
79311400
BE
Villkor för deltagande
Alla uppgifter om denna upphandling återfinns i upphandlingsdokumenten – se länk som anges i punkt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
10/08/2020 00:00
21/09/2020 12:00
23/09/2020 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 153-373787
Meddelande om upphandling
10/08/2020 00:00