Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förbättring av rättsliga åtgärder mot kvinnomord
Upphandlande myndighet:
European Institute for Gender Equality
Publiceringsdatum i TED:
24/07/2020
Sista anbudsdag:
11/09/2020
Status:
Stängd
Information
EIGE/2020/OPER/10
Förbättring av rättsliga åtgärder mot kvinnomord
Undersökningen ska bidra till EIGE:s insatser för att stärka kapaciteten avseende de institutionella åtgärderna mot våld mot kvinnor, nämligen kvinnomord. EIGE syftar till att stödja EU:s medlemsstater när det gäller att förbättra de institutionella åtgärderna, genom att fokusera på offrens roll och rättigheter i de straffrättsliga förfarandena som gäller kvinnomord, samt staternas skyldighet att utreda, åtala, bestraffa och bevilja skadestånd.Det övergripande syftet med undersökningen är att förbättra de institutionella åtgärderna genom att identifiera luckorna inom och mellan lagstiftning, och i praktiken när de brottsmisstänkta för kvinnomord ställs inför rätta.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
230000.00 EUR
230000.00 EUR
73110000
LT
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/07/2020 00:00
11/09/2020 10:00
11/09/2020 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 142-348301
Meddelande om upphandling
24/07/2020 00:00